FRISKRIVNING FÖR WEBBPLATS

  1. Upphovsrättsmeddelande

©Harley Street Injicerables, Alla rättigheter reserverade.

Innehållet på denna webbplats skyddas av upphovsrättslagarna i England och Wales och av internationella lagar och konventioner. Inget innehåll från denna webbplats får kopieras, reproduceras eller revideras utan föregående skriftligt medgivande från Harley Street Injectables. Kopior av innehåll får sparas och/eller skrivas ut endast för personligt bruk.

  1. Meddelande om registrerat varumärke

Harley Street Injectables ® är ett registrerat varumärke som tillhör Alice Henshaw.