IPL- Photo Rejuvenation

Harley Street Injectables har i genomsnitt betygsatts med 5 av 5 baserat på 500 recensioner

Photo Rejuvenation Treatment

The ETHEREA IPL-Sq® System uses the latest advances in light treatment technology to offer reliable and predictable skin improvement treatments. It promotes collagen production, helps to remove unsightly blemishes and restore a smooth, even complexion. It can be used on a range of skin types1, and is ideal for treating problems such as skin laxity and wrinkling, sun damage, acne and some types of pigmented and vascular lesions.

ETHEREA IPL-Sq® uses light energy in the form of intense, ‘broad-spectrum’ light bursts that penetrate the skin. It employs various filters to refine the light energy, depending on the target. In this way, it is capable of treating a range of conditions. ETHEREA IPL-Sq® Photo Rejuvenation can make a dramatic difference to the appearance of your skin. It can help restore a blotchy, ageing appearance to a more even, youthful and creamy complexion.

IPL Photo rejuvenation Treatment

Your IPL Photorejuvenation treatment will start with a cleanse of the skin before a mask is placed over the eyes to protect them from the light. The IPL device will then be gently pressed onto the skin and it will emit an intense pulsed light which then passes through the skin epidermis and penetrates deeper into the dermis where the pulsed light energy heats up and stimulates cells called fibroblasts to encourage the production of fresh collagen. IPL emits a wide range of light waves which also work to reduce the appearance of redness, brown spots and discoloration in the skin as they absorb the light and eventually fade over a course of treatment.

After your IPL
Photorejuvenation Treatment

You may need to have several treatments of IPL Photorejuvenation to achieve your desired result. Our skin specialists usually recommend 3-6 treatments spaced 1 month apart. Once your course of treatment is finished you will notice an improvement in skin discolouration, redness, sun damage and age spots. Your skin will have an overall fresh and rejuvenated appearance

Most patients are able to return to their regular activities shortly after treatment. Your skin may be red and sensitive for a few hours following treatment, similar to sunburn. You should avoid exposure to the sun and hot water for 48 hours

Etherea IPL-Sq® använder avancerad teknik som automatiskt bestämmer rätt våglängd. Ljuspulsen passerar genom hudens yta (utan att skada den) och levereras exakt till målet, vilket främjar en sårläkningsprocess där huden snabbt producerar nya, oskadade hudceller.

Intense Pulse Light (IPL) is a non-invasive skin treatment that uses IPL technology to help improve and reduce some of the most common skin complaints such as;

  • Brown Spots
  • Melasma
  • Age spots and sun damage
  • Fine lines and wrinkles
  • Broken Capillaries
  • Rosacea
  • Large pores
  • Excessive flushing /Redness
  • Spider veins
  • Stretch marks

ETHEREA IPL-Sq® använder den senaste SQUARE-WAVE PULSE®-tekniken, som till skillnad från andra IPL-system levererar helt jämna skurar av kontrollerad, mikrobearbetad energi. Detta minimerar oönskade effekter från variationer i energiimpulsen och ger ett mer tillförlitligt resultat.

Om du har solskadade liknande, acne vulgaris, pigmenterade eller vaskulära lesioner, är det troligt att Etherea IPL-Sq® photorejuvenation kommer att hjälpa dig avsevärt. Din läkare kommer dock att bekräfta den bästa behandlingen för dig efter en grundlig undersökning av din hud.

IPL-behandling ska inte utföras på hud som nyligen blivit solbränd eller överexponerad för solen.

ETHEREA IPL-Sq® treatment is non-invasive, so most people can experience cosmetic improvements quickly, with minimal risk and downtime. Laser skin resurfacing is used for more serious skin problems, such as significant sun damage or acne scarring. It is invasive, due to the fact that the surface of the skin is removed during the treatment, so it requires significant recovery time, and there is a greater risk of complications. Your practitioner will advise you regarding the best treatment option for you.

Erforderligt antal behandlingar

For best results, most people need a series of 3 – 5 treatments, each spaced about a month apart. The exact number of treatments will depend on the nature and extent of the problem being treated. You will be able to see some improvement after each treatment, until you achieve the desired result*

PROCEDUR TID
1 timme
RESULTAT SIST
12 - 18 months
NEJ. AV BEHANDLINGAR
5 behandlingar
SLUTRESULTAT
1 - 2 weeks
NEDTID
24 - 48 timmar

Varför Harley Street injektioner

• Våra högutbildade och certifierade London-läkare och sjuksköterskor utför över 5000+ Botox-behandlingar årligen.

• Vi skräddarsyr injektionsmetoden för att passa dina estetiska mål.

• Våra Londonsjuksköterskor och läkare använder de senaste teknikerna såsom brynlyftmetoden och håller sig ständigt uppdaterade med aktuella trender.

• Vi har en grundlig förståelse för muskelanatomin för att undvika oförutsedda biverkningar.

• De produkter och maskiner vi använder är av högsta kvalitet och är alla FDA-godkända.

IPL LASERFOTO FÖRNYGNING

Börja från £300

Harley Street Injectables är betygsatta som ett genomsnitt

av 5 av 5 baserat på 500 recensioner

Vi vill gärna ha din feedback! Lämna gärna en recension på vår Trustpilot