Gummy Smile Botox

Harley Street Injectables har i genomsnitt betygsatts med 5 av 5 baserat på 500 recensioner

Gummy Smile Botox Treatments

A gummy smile happens to certain people when their upper lip lifts above their teeth too much, exposing the upper gums and resulting in what can be perceived as an unattractive ‘gummy’ smile.

This may be caused by several issues. The main reason this happens that is treatable by Botox is when the muscle that elevates the upper lip is hyperactive. Occasionally, a gummy smile can be made worse if you have a thin upper lip, contributing to the problem by exposing the upper gum even more.

Can Botox fix a gummy smile?

At Harley Street Injectables we recommend Botox as a very good choice of treatment for a gummy smile if the gummy smile is caused by a hyperactive upper lip muscle. Experienced cosmetic medical practitioners that know where to inject Botox for gummy smile reduction will be able to deliver excellent results. Botox will paralyse the muscle animation and inhibit your smile moving too high up and excessively showing your gums.

Expert Treatments

How many units of Botox
for gummy smile reduction?

This is largely dependent on a patient’s individual case. Botox is usually injected on each side of the mouth with 2-3 units being injected per side. If you need more units then it is advised to wait for a follow up consultation two weeks after your first appointment rather than injecting more units in one session. Botox is a brand name. Other brands approved in the UK are: Dysport, Azzalure, Bocouture and Xeomin. The medical name of the drug is Botulin Toxin Type A which is derived from Clostridium botulinum, a bacterium. It’s naturally found in soil, lakes, and forests.

Botox is a prescription medication which is why it’s so important that you get Botox treatments from a trained professional. They are knowledgeable about the appropriate dosage and know where to inject the Botox to alleviate wrinkles. To create Botox to inject, the powder is mixed with a saline solution and then injected into certain areas to weaken the muscles. This is how it works to reduce wrinkles. By weakening the muscles, Botox prevents them from moving and causing static or permanent wrinkles. The Botox slows down the use of the overactive muscles causing the gummy smile.

AfterCare with us

How long does Botox last for
gummy smile reduction?

Generally, when treating gummy smiles with Botox, we will need you to return after a period of around 3 months for a follow up appointment. The more treatments you receive can lead to more effective results that last even longer. Recovery is immediate. It may take some to time for you to get used to the restricted movement in your lip, but your unwanted gummy smile problem will be resolved. And, because you will get used to not using those specific hyperactive muscles around your mouth, the muscles may lose some of their overactivity permanently once .

Finally, Botox is convenient and affordable. Your appointment will last between 20-30 minutes and will take two weeks to see the final effects although typically clients will start to notice results in the first few days it will slowly be working over the two weeks period.

What is a Gummy Smile?

When you have a gummy smile, a bigger than average potion of your gum tissue is exposed, which disrupts the symmetry of your facial features. While there are many different causes that create the conditions for a gummy smile, the most typical is the presence of extra gingiva. When this happens, your teeth are the correct size, but they are being covered by a larger amount of gum tissue. Gummy smiles are considered to be more of an aesthetic issue than a functional one. They can be caused by several factors including your skeletal proportions, facial muscles, amount of gum tissue and shape and size of your lips and teeth. Schedule a consultation today to learn more about the origin of your gummy smile.

The Advantages of
Correcting Your Gummy Smile?

The benefits from your gummy smile treatment extend way beyond the physical. Even though the treatment will improve your appearance by filling in your lip and giving you a gorgeous new grin, it will do so much more than that. It will restore the self-esteem that has been missing so you can live a fuller, more exuberant life.

Ofta frågade Frågor

Botox will paralyse the muscle animation and inhibit your smile moving too high up and excessively showing your gums.

Det är en enkel 10-minutersbehandling för måttliga till svåra rynkor mellan ögonbrynen som består av några små injektioner.

Läkaren eller sjuksköterskan tar bort allt smink och tvättar de områden som du ska ha injicerat. När du väl sitter upprätt kommer din läkare att få dig att dra ihop muskeln i det område som behandlas så att hon bättre kan rikta injektionen i muskeln. Till exempel kommer du att bli ombedd att rynka pannan om du får injektioner för rynkor mellan ögonen. En serie små injektioner kommer att följa för varje behandlingsområde.

Din Botox-tid kommer att ta ungefär en halvtimme från början till slut, beroende på antalet områden som behandlas. Så snart serien av injektioner är klar kan du gå tillbaka till dina vanliga aktiviteter. Din utövare kommer att be dig att avstå från att böja eller lägga dig i cirka sex timmar.

Anestesi är inte krävs och de flesta patienter upplever endast minimalt och kortvarigt obehag. Din leverantör kan välja att bedöva området med en kall förpackning eller bedövningskräm innan du injicerar.

There is the chance that Botox may completely lower the upper lip so that your gum line might not be visible at all when smiling. Lowering the upper lip too much can restrict movement and affect your day to day movement of your lips, impairing your ability to sing or even play certain instruments. This is why it is so important to see a trained medical professional like the staff at Harley Street Injectables.

Du bör börja se en synlig förbättring i de behandlade områdena inom en vecka. Området kan fortsätta att förbättras i upp till två veckor.

När den administreras på rätt sätt kan effekterna av din Botox Cosmetic-behandling vara i upp till 3 månader. Om du inte fortsätter behandlingen kommer dina rynkor gradvis att se ut som de gjorde innan behandlingen.

Efter behandling med Botox Cosmetic kan du se dig i spegeln och se en markant förbättring av de måttliga till svåra rynkorna mellan ögonbrynen och runt ögonen. Men Botox Cosmetic kommer inte att radikalt förändra ditt ansiktsutseende. Du kan fortfarande rynka pannan eller se förvånad ut – utan rynkor och veck mellan ögonbrynen. Det är sant att alla med medicinsk licens kan administrera Botox Cosmetic. Men det är mycket viktigt, för din säkerhet och dina positiva kosmetiska resultat, att du väljer en leverantör som har studerat huden, dess muskler, dess nerver och varje liten nyans om hur den fungerar under hela sin karriär.

Varför Harley Street injektioner

• Våra högutbildade och certifierade London-läkare och sjuksköterskor utför över 5000+ Botox-behandlingar årligen.

• Vi skräddarsyr injektionsmetoden för att passa dina estetiska mål.

• Våra Londonsjuksköterskor och läkare använder de senaste teknikerna såsom brynlyftmetoden och håller sig ständigt uppdaterade med aktuella trender.

• Vi har en grundlig förståelse för muskelanatomin för att undvika oförutsedda biverkningar.

• Produkterna vi använder är av högsta kvalitet och är äkta Allergan.

BOTOX FOR GUMMY SMILE

Börja från £200

Harley Street Injectables är betygsatta som ett genomsnitt

av 5 av 5 baserat på 500 recensioner

Vi vill gärna ha din feedback! Lämna gärna en recension på vår Trustpilot