VILLKOR

Genom att använda vår webbplats accepterar du dessa villkor

Läs dessa villkor noggrant och se till att du förstår dem innan du använder vår webbplats. Dessa villkor, tillsammans med alla andra dokument som hänvisas till häri, anger användarvillkoren som styr din användning av denna webbplats Harley Street Injectables ("Vår webbplats"). Det rekommenderas att du skriver ut en kopia av dessa villkor för framtida referens.

Dessa villkor uppdaterades senast 25/09/22. Följande ändringar gjordes:

Bokningar och avbokningar

 • Alla läkare, sjuksköterskor och terapeuter på Harley Street Injectables är utbildade och godkända i enlighet med företagets behandlingsprotokoll och därför garanterar Harley Street Injectables inte fortsatt behandling med en namngiven sjuksköterska eller terapeut.
 • Om du inte kan närvara vid ditt möte, vänligen kontakta oss omedelbart på 0345 548 5658. Vi kommer att behöva veta att du vill avboka senast kl. 10.00 48 timmar innan ditt möte ska beräknas. Underlåtenhet att avboka eller göra om med 48 timmars varsel kommer att resultera i att behandlingen går förlorad från ditt värdepaket eller insättning.
 • Vänligen kom till ditt möte minst 15 minuter i förväg så att nödvändiga pappersarbete kan slutföras. Sen ankomst kan leda till kortare behandlingstid eller förverkande av tid. Harley Street Injectables kommer att sträva efter att säkerställa att ditt möte löper i tid; skulle vi dock behöva avboka eller skjuta upp ditt möte med kort varsel, kommer vi att göra allt för att kontakta dig i förväg.
 • Innan din tid kommer vi att informera dig om eventuella förberedelser som krävs innan din behandling. Underlåtenhet att följa riktlinjerna kan leda till avbokning av din tid, minskad behandlingstid eller extra avgifter.
 • Varje klient som behöver behandling och tar med sig ett barn måste också åtföljas av en annan vuxen för att chaperera barnet medan klienten behandlas. Underlåtenhet att ta med en vuxen följeslagare med något barn kommer att resultera i att behandlingen ställs in och förlust av värdepaketsbehandlingen eller depositionen. Inga barn under 16 år får lämnas utan tillsyn på kliniken när som helst.
 • För att säkra ett möte på Harley Street Injectables krävs en deposition.

 

KONSULTATION & BOKNINGSAVGIFT

 • Vi kräver en deposition på 50 £* för att säkra ett möte för hudkonsultation för icke-kirurgisk behandling, detta belopp är fullt inlösbart för behandling på dagen. Detta belopp återbetalas inte.
 • Vi kräver en deposition på £100* för att säkra ett möte för icke-kirurgisk injicerbar hudkonsultation, som är fullt inlösbar för behandling på dagen. Detta belopp återbetalas inte.
 • *Observera att vi kräver en deposition på £100 för möten med Mrs Alice Henshaw som är fullt inlösbar för behandling på dagen. Detta belopp återbetalas inte.

 

INSÄTTNINGAR OCH AVBOKNINGSPOLICY

 • Deposition/konsultavgift återbetalas ej. Om du missar att närvara vid ditt möte eller avboka utanför vår 48-timmars avbokningsregler kommer du att förlora din insättning.
 • Vi tar ut en administrationsavgift på £100 om du misslyckas med att avboka/boka om ett möte utan att meddela 48 timmars varsel. Patienter som har förköpt en behandlingskur kommer att förlora en av behandlingarna. Observera att om du är mer än 15 minuter försenad till ditt schemalagda möte, som ett resultat, kan vi behöva avboka det och du kommer att bli föremål för ovanstående avbokningsavgift. Alternativt kan sen ankomst resultera i minskad konsultation och/eller behandlingstid.
 • Harley Street Injectables kommer att sträva efter att säkerställa att ditt möte löper i tid; av skäl utanför vår kontroll kan vi dock behöva avboka eller skjuta upp ditt möte med kort varsel. I denna osannolika händelse kommer vi att göra vårt yttersta för att kontakta dig i förväg. Vi erbjuder ingen ersättning om vi avbokar ditt möte.
  Observera att avbokningar endast kan göras genom att antingen ringa 0345 548 5658 eller mejla oss via info@harleystreetinjectables.com

 

BEHANDLINGSKURS

 • Alla förbetalda kurser är ej återbetalningsbara och giltiga i 6 till 12 månader, beroende på kurstyp.

 

DIN RÄTT ATT KLAGERA

 • Klagomål tas på största allvar på Harley Street Injectables. I händelse av att en patient har ett klagomål bör de tala med en av våra patientvårdsspecialister så snart som möjligt som kommer att försöka lösa eventuella problem. Om däremot en patient upplever att problemet/problemen inte är lösta till sin fulla belåtenhet kan ett formellt klagomål lämnas in och lämnas in.
 • Formella klagomål ska skickas via e-post till management@harleystreetinjectables.com
 • Alla klagomål kommer att utredas noggrant och patienterna kommer att informeras om resultatet inom 20 arbetsdagar efter det skriftliga bekräftelsen.

 

ÅLDERSBEGRÄNSNINGAR

 • På grund av Care Quality Commissions föreskrifter beklagar vi att vi inte kan behandla personer som är yngre än 18 år. Tänk på att vi måste avvisa dig för din tid om du tar med dig någon under 16 år. I händelse av detta måste vi avboka mötet och ovanstående avbokningsregler kommer att gälla.

 

LASERBEHANDLINGAR

 • Observera om du kommer på din tid och är olämplig för behandling på grund av falsk solbränna, solstolar eller solexponering; vi avbokar ditt möte och avbokningsreglerna kommer att gälla.

Ditt samtycke att följa dessa villkor indikeras av din användning av vår webbplats och tjänster. Om du inte godkänner dessa villkor måste du sluta använda vår webbplats omedelbart och du kan nekas våra tjänster.

Följande dokument gäller även för din användning av vår webbplats:

 

Definitioner och tolkning

 • I dessa allmänna villkor, om inte sammanhanget kräver annat, har följande uttryck följande betydelser:

"Innehåll" betyder all text, bilder, ljud, video, skript, kod, programvara, databaser,

och all annan form av information som kan lagras på en dator som visas på,

eller utgör en del av vår webbplats.

"Vi/oss/vårt" betyder Harley Street Injectable.

 

 

Information om oss

 • Vår sida drivs av Harley Street Injectables ltd. Vi är ett aktiebolag registrerat i England och Wales under företagsnummer 12240918. Vår registrerade adress är 77 Harley Street, London, W1G 8QN och vår huvudsakliga handelsadress är: 77 Harley Street, London W1G 8QN
 • Vårt momsnummer är 341384414

 

Så här kontaktar du oss

 • För att kontakta oss, vänligen maila oss på info@harleystreetinjectables.com eller ring oss på 0345 548 5658

 

 1. Tillgång till vår webbplats
 • Tillgång till vår webbplats är gratis.
 • Det är ditt ansvar att vidta nödvändiga arrangemang för att få tillgång till vår webbplats.
 • Åtkomst till vår webbplats tillhandahålls "i befintligt skick" och "i befintligt skick". Vi kan stänga av eller avbryta vår webbplats (eller någon del av den) när som helst. Vi garanterar inte att vår webbplats alltid kommer att vara tillgänglig eller att tillgången till den kommer att vara oavbruten. Om vi avbryter eller avbryter vår webbplats (eller någon del av den), kommer vi att försöka ge dig rimligt meddelande om avstängningen eller avbrytandet.

 

 1. Ändringar på vår webbplats
 • Vi kan ändra och uppdatera vår webbplats (eller någon del av den) när som helst. I händelse av några betydande ändringar av vår webbplats (eller någon del av den), kommer vi att försöka ge dig rimligt meddelande om ändringarna.

 

 1. Ändringar av dessa villkor
 • Vi kan ändra dessa villkor när som helst. Om vi gör det kommer detaljer om ändringarna att markeras högst upp på denna sida. Som förklarats ovan innebär din användning av vår webbplats att du accepterar dessa villkor. Följaktligen kommer alla ändringar som görs i dessa villkor att gälla för din användning av vår webbplats första gången du använder den efter att ändringarna har implementerats. Du rekommenderas därför att kontrollera denna sida varje gång du använder vår webbplats.
 • Om någon del av den aktuella versionen av dessa villkor strider mot tidigare version(er), ska den aktuella versionen ha företräde om vi inte uttryckligen anger annat.

 

 1. Internationella användare
 • Vår webbplats är endast avsedd för användare i Storbritannien. Vi garanterar eller representerar inte att vår webbplats eller dess innehåll är tillgängligt på andra platser eller är lämpliga för användning på andra platser.

 

 1. Hur du kan använda vår webbplats och vårt innehåll (immateriella rättigheter)
 • [Allt innehåll som ingår på vår webbplats och upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i det innehållet tillhör eller har licensierats av oss, såvida inte annat specifikt anges. Allt innehåll skyddas av tillämpliga brittiska och internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter.
 • Du kan komma åt, visa och använda vår webbplats i en webbläsare (inklusive webbläsarfunktioner som är inbyggda i andra typer av programvara eller appar) och du kan ladda ner vår webbplats (eller någon del av den) för cachning (detta sker vanligtvis automatiskt) .
 • Du kan skriva ut en kopia och ladda ner utdrag av alla sidor från vår webbplats endast för personligt bruk.
 • Du får inte modifiera de tryckta kopiorna eller nedladdade utdragen på något sätt. Bilder, video, ljud eller annat innehåll som laddas ner från vår webbplats får inte användas separat från medföljande text.
 • Vår status som ägare och författare till innehållet på vår webbplats (eller identifierade licensgivare, i tillämpliga fall) måste alltid erkännas.
 • Du får inte använda något innehåll [sparas eller laddas ner] från vår webbplats för kommersiella ändamål utan att först ha erhållit en licens från oss (eller våra licensgivare, beroende på vad som är tillämpligt). Detta hindrar inte normal åtkomst, visning och användning av vår webbplats för allmänna informationsändamål av affärsanvändare eller konsumenter.

ELLER

 • Allt innehåll som ingår på vår webbplats och upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i det innehållet tillhör eller har licensierats av oss, såvida inte annat specifikt anges. Allt innehåll skyddas av tillämpliga brittiska och internationella lagar och fördrag om immateriella rättigheter.
 • Du kan komma åt, visa och använda vår webbplats i en webbläsare (inklusive webbläsarfunktioner som är inbyggda i andra typer av programvara eller appar) och du kan ladda ner vår webbplats (eller någon del av den) för cachning (detta sker vanligtvis automatiskt) .
 • Du kan skriva ut kopior och ladda ner utdrag av alla sidor från vår webbplats [för personligt bruk.
 • Vår status som ägare och författare till innehållet på vår webbplats (eller identifierade licensgivare, i tillämpliga fall) måste alltid erkännas.
 • Du får inte använda något innehåll (sparas eller laddas ner) från vår webbplats för kommersiella ändamål utan att först ha erhållit en licens från oss (eller våra licensgivare, beroende på vad som är tillämpligt). Detta hindrar inte normal åtkomst, visning och användning av vår webbplats för allmänna informationsändamål av affärsanvändare eller konsumenter.
 • Ingenting i dessa användarvillkor begränsar eller utesluter bestämmelserna i kapitel III i Copyright, Designs and Patents Act 1988, "Acts Permitted in Relation to Copyright Works", som ger undantag som tillåter viss användning av upphovsrättsskyddat material inklusive (men inte begränsat till) icke-kommersiell forskning och privata studier; text- och datautvinning för icke-kommersiell forskning; kritik, granska och rapportera aktuella händelser; undervisning; tillgänglighet; Tidsförskjutning; och parodi, karikatyr och pastisch. Ytterligare information finns tillgänglig från Storbritannien Immaterialrättskontoret.

 

 1. Länkar till vår webbplats
 • Du kan länka till vilken sida som helst på vår webbplats ELLER Du får endast länka till hemsidan för vår webbplats www.harleystreetinjectables.com. Att länka till andra sidor på vår webbplats kräver vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Länkar till vår webbplats måste vara rättvisa och lagliga. Du får inte dra orättvis fördel av vårt rykte eller försöka skada vårt rykte.
 • Du får inte länka till vår webbplats på ett sätt som antyder någon koppling till oss (där det inte finns någon) eller något stöd eller godkännande från oss (där det inte finns något).
 • Din länk bör inte använda några logotyper eller varumärken som visas på vår webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Du får inte rama in eller bädda in vår webbplats på en annan webbplats utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.
 • Du får inte länka till vår webbplats från en annan webbplats vars huvudinnehåll är olagligt; obscen; offensiv; olämplig; oärlig; ärekränkande; hotfull; rasistisk, sexistisk eller på annat sätt diskriminerande; som främjar våld, rashat eller terrorism; som gör intrång i immateriella rättigheter; eller som vi anser vara stötande på annat sätt.

 

 1. Länkar till andra webbplatser
 • Länkar till andra webbplatser kan finnas på vår webbplats. Om det inte uttryckligen anges är dessa webbplatser inte under vår kontroll. Vi tar inget ansvar eller ansvar för innehållet på tredje parts webbplatser.
 • Inkluderingen av en länk till en annan webbplats på vår webbplats är endast i informationssyfte och innebär inte något stöd för den webbplatsen eller av dess ägare, operatörer eller andra parter som är involverade i den.

 

 1. Friskrivningsklausuler
 • Ingenting på vår webbplats utgör professionell rådgivning som du bör lita på. Den tillhandahålls endast i allmänna informationssyfte. Professionell eller specialistrådgivning bör alltid inhämtas genom en konsultation med oss, innan du bokar in för en tjänst på kliniken.
 • Vi gör rimliga ansträngningar för att säkerställa att innehållet på vår webbplats är fullständigt, korrekt och uppdaterat, men vi ger inga garantier, utfästelser eller garantier (uttryckliga eller underförstådda) att så alltid kommer att vara fallet.
 • Om du är en affärsanvändare utesluter vi alla underförstådda representationer, garantier, villkor och andra villkor som kan gälla för vår webbplats och vårt innehåll.

 

 1. Vårt ansvar
 • Ingenting i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning, för dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet, eller för andra former av ansvar som inte lagligen kan uteslutas eller begränsas.
 • Om du är en affärsanvändare (dvs. du använder vår webbplats i affärsverksamhet eller för kommersiella ändamål), i den utsträckning som är tillåten enligt lag, accepterar vi inget ansvar för förlust eller skada, vare sig förutsebar eller på annat sätt, i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet), för brott mot lagstadgad skyldighet, eller på annat sätt, som uppstår ur eller i samband med användningen av (eller oförmågan att använda) vår webbplats eller användningen av eller tilliten till något innehåll som finns på vår webbplats.
 • Om du är en affärsanvändare, accepterar vi inget ansvar för förlust av vinst, försäljning, affärer eller inkomst; förlust av affärsmöjlighet, goodwill eller rykte; förlust av förväntade besparingar; avbrott i verksamheten; eller för någon indirekt eller följdförlust eller skada.
 • Vår webbplats är endast avsedd för icke-kommersiellt bruk. Om du är en konsument samtycker du till att du inte kommer att använda vår webbplats för några kommersiella eller affärsändamål och att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för eventuella affärsförluster enligt ovan.
 • Med förbehåll för del 12.6, om ELLER Om du är en konsument och digitalt innehåll från vår webbplats skadar annat digitalt innehåll eller en enhet som tillhör dig, om den skadan orsakas av vår underlåtenhet att använda rimlig skicklighet och omsorg, kommer vi antingen att kompensera dig eller reparera skadan.
 • Observera att rätten till ersättning eller reparation i del 12.5 kommer att gå förlorad om skadan i fråga kunde ha undvikits genom att följa råd eller instruktioner från oss för att installera en gratis patch eller uppdatering; om skadan beror på att du inte följt instruktionerna; eller om de minimisystemkrav som tillhandahålls av oss för det digitala innehållet i fråga inte uppfylldes.

 

 1. Virus, skadlig programvara och säkerhet
 • Vi utövar rimlig skicklighet och omsorg för att säkerställa att vår webbplats är säker och fri från virus och skadlig kod; vi garanterar dock inte att så är fallet.
 • Du är ansvarig för att skydda din hårdvara, programvara, data och annat material från virus, skadlig programvara och andra säkerhetsrisker på internet.
 • Du får inte medvetet introducera virus eller annan skadlig kod, eller något annat material som är skadligt eller tekniskt skadligt vare sig på eller via vår webbplats.
 • Du får inte försöka få obehörig åtkomst till någon del av vår webbplats, servern på vilken vår webbplats är lagrad eller någon annan server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.
 • Du får inte attackera vår webbplats med hjälp av en denial-of-service attack, en distribuerad denial of service attack eller på något annat sätt.
 • Genom att bryta mot bestämmelserna i delarna 13.3 till 13.5 kan du begå ett brott enligt Computer Misuse Act 1990. Alla sådana överträdelser kommer att rapporteras till relevanta brottsbekämpande myndigheter, och vi kommer att samarbeta fullt ut med dessa myndigheter genom att avslöja din identitet för dem. Din rätt att använda vår webbplats upphör omedelbart i händelse av ett sådant brott.

 

 1. Acceptabel användning av vår webbplats

 

 • Du får endast använda vår webbplats på ett lagligt sätt:

 

   1. Du måste se till att du följer alla lokala, nationella eller internationella lagar och förordningar som gäller;
   2. Du får inte använda vår webbplats på något sätt, eller för något syfte, som är olagligt eller bedrägligt; och
   3. Du får inte använda vår webbplats för att medvetet skicka, ladda upp eller på något annat sätt överföra data som innehåller någon form av virus eller annan skadlig kod eller någon annan kod utformad för att negativt påverka datorhårdvara, programvara eller data av något slag.

 

 • Om du inte följer bestämmelserna i denna del 14 kommer du att bryta mot dessa villkor. Vi kan vidta en eller flera av följande åtgärder som svar:

 

   1. Stänga av eller avsluta din rätt att använda vår webbplats;
   2. Ge dig en skriftlig varning;
   3. Vidta rättsliga förfaranden mot dig för ersättning av alla relevanta kostnader på ersättningsbasis till följd av ditt brott;
   4. Vidta ytterligare rättsliga åtgärder mot dig vid behov;
   5. Avslöja sådan information till brottsbekämpande myndigheter som krävs eller som vi anser rimligen nödvändigt; och/eller
   6. Alla andra åtgärder som vi anser rimligen lämpliga (och lagliga).

 

 • Vi utesluter härmed allt ansvar som uppstår till följd av åtgärder som vi kan vidta (inklusive men inte begränsat till de som anges ovan i del 14.2) som svar på ditt brott.

 

 1. Hur vi använder dina personuppgifter

 

 

 1. Kommunikation från oss
 • Om vi har dina kontaktuppgifter kan vi då och då skicka dig viktiga meddelanden via e-post. Sådana meddelanden kan hänföra sig till frågor inklusive, men inte begränsat till, ändringar av vår webbplats eller till dessa villkor.
 • Vi kommer inte att skicka marknadsföringsmeddelanden till dig utan ditt uttryckliga medgivande. Om du samtycker till marknadsföring kan du välja bort det när som helst. Alla marknadsföringsmeddelanden från oss innehåller en länk för att avsluta prenumerationen. Om du väljer bort e-post från oss kan det ta upp till 1 vecka innan din begäran träder i kraft och du kan fortsätta att få e-postmeddelanden under den tiden.
 • För frågor eller klagomål om kommunikation från oss, vänligen kontakta oss med hjälp av informationen ovan i del 3.

 

 1. Lag och jurisdiktion
 • Dessa villkor och förhållandet mellan dig och oss (oavsett om det är avtalsenligt eller på annat sätt) ska styras av och tolkas i enlighet med engelsk lag.
 • Om du är konsument kommer du att dra nytta av alla obligatoriska bestämmelser i lagen i ditt bosättningsland. Ingenting i del 17.1 tar bort eller minskar dina lagliga rättigheter som konsument.
 • Om du är en konsument kommer alla tvister, kontroverser, förfaranden eller anspråk mellan dig och oss i samband med dessa villkor eller till förhållandet mellan dig och oss (oavsett om det är avtalsmässigt eller på annat sätt) vara föremål för jurisdiktionen för Englands domstolar , Wales, Skottland eller Nordirland, enligt ditt hemvist.
 • Om du är en affärsanvändare kommer alla tvister, kontroverser, förfaranden eller anspråk mellan dig och oss i samband med dessa villkor eller till förhållandet mellan dig och oss (oavsett om det är avtalsenligt eller på annat sätt) vara föremål för domstolarnas exklusiva jurisdiktion av England och Wales.