COOKIEPOLICY

Cookies kan lagras på dina datorers lagringsutrymme vid tidpunkten för din anslutning till vår webbplats.

Vi använder cookies och liknande tekniker för att förbättra och anpassa din användarupplevelse, leverera annonspersonalisering skräddarsydd för dina intressen på tredjepartsplattformar och analysera vår webbtrafik. Se Googles policy för cookies (https://policies.google.com/technologies/partner-sites).

Tredjepartscookies är föremål för tredjeparts sekretesspolicyer, såsom; AWIN, Shopify, Facebook.comdoubleclick.netboldapps.nettrust.poslux.commediator.zopim.com. Genom att komma åt, surfa eller på annat sätt använda vår webbplats accepterar du denna policy, utan begränsningar eller kvalifikationer.

E-POST NYHETSBREV

  • Priserna som visas är inklusive brittisk mervärdesskatt men inkluderar inte andra skatter som kan tillämpas i din jurisdiktion.
  • Du har möjlighet att beställa vårt nyhetsbrev via e-post, där vi regelbundet berättar om de senaste nyheterna om våra produkter och kampanjer.
  • Skulle du bekräfta din e-postadress kommer vi att lagra din e-postadress, tidpunkten för registreringen och den IP-adress som användes för registreringen under denna tid tills du avbryter nyhetsbrevet.
  • Denna lagring tjänar endast syftet att skicka dig nyhetsbrevet och att kunna tillhandahålla din registrering.
  • Om du inte vill få fler e-postmeddelanden från oss, vänligen kontakta oss på 0345 548 5658 eller så kan du maila info@harleystreetinjectables.com
  • Eller klicka på länken för att avsluta prenumerationen i nyhetsbrevet.
  • När vi behandlar dina uppgifter på detta sätt använder vi den rättsliga grunden för "utförande av ett kontrakt" (Art. 6 (1) b) GDPR).
  • I vårt nyhetsbrev använder vi tekniker som är vanliga på marknaden genom vilka interaktionerna med nyhetsbrevet kan mätas (t.ex. öppnande av e-post, länkar klickade).
  • Vi använder dessa uppgifter i pseudonymiserad form för generella statistiska utvärderingar och för att optimera och utveckla våra kontakter och kundkommunikation ytterligare.
  • Detta görs med hjälp av grafik som är inbäddad i Nyhetsbrevet (så kallade pixlar). Dessa uppgifter samlas endast in på ett pseudonymiserat sätt, och dessutom kombineras inte uppgifterna när de väl har samlats in med dina personuppgifter.
  • Den rättsliga grunden för ovan nämnda databehandling är vårt tidigare berättigade intresse enligt villkoren i art. 6 (1) f) GDPR.
  • Vi vill via vårt nyhetsbrev dela ämnen med våra kunder som är av maximal relevans för dem och att bättre förstå vad våra läsare faktiskt är intresserade av.
  • Om du inte vill att ditt användarmönster ska analyseras kan du avbryta nyhetsbrevet eller inaktivera grafik i ditt e-postprogram på ett vanligt sätt.
  • Vi vill via vårt nyhetsbrev dela ämnen med våra kunder som är av maximal relevans för dem och att bättre förstå vad våra läsare faktiskt är intresserade av.

Vi använder din information på följande sätt:

  • För att säkerställa att innehåll från vår sida presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator;
  • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål;
  • För att utföra våra skyldigheter som härrör från eventuella avtal som ingåtts mellan dig och oss;
  • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst;
  • Vi delar inte dina uppgifter med en tredje part.

Alla rättigheter, inklusive upphovsrätt, på denna webbplats ägs av eller licensieras till Harley Street Injectables. All användning av denna webbplats eller dess innehåll, inklusive kopiering eller lagring av den helt eller delvis, annat än för ditt eget personliga bruk är förbjuden utan vårt tillstånd. Du får inte modifiera, ta bort, distribuera eller publicera något på denna webbplats för något syfte.

Harley Street Injectables kan ibland innehålla länkar till andra webbplatser eller material som ligger utanför dess kontroll enbart som en bekvämlighet för dess webbplatsanvändare. Dessa länkar är inte på något sätt ett stöd från oss av det refererade innehållet, produkten, tjänsten eller leverantören.

Om du väljer att länka till eller från sidor utanför webbplatsen eller andra webbplatser, accepterar du att detta utförs helt på egen risk och vi tar inget ansvar gentemot dig, oavsett vad det beror på i det avseendet.

Harley Street Injectables garanterar eller lovar inte på annat sätt att webbplatsen, användningen av den eller villkoren (helt eller delvis) är i överensstämmelse med lagar eller är tillgängliga för användning på platser utanför Storbritannien. Om du väljer att komma åt den här webbplatsen från platser utanför Storbritannien gör du det på eget initiativ och ansvarar för att lokala lagar följs.

I den mån någon bestämmelse i villkoren inte kan tillämpas på sådana platser, bör den bestämmelsen strykas ut och de återstående bestämmelserna förbli i kraft.

Harley Street Injectables webbplats tillhandahålls till dig utan garantier eller garantier av något slag (uttryckta eller underförstådda) och din användning av vår webbplats och dess innehåll sker helt på din egen risk. I synnerhet måste användaren bära de inneboende riskerna som är förknippade med användningen av den globala webben. Vi tar inget ansvar eller ansvar för funktioner som finns på vår webbplats och kommer inte att ansvara för: Eventuella fel eller utelämnanden eller för eventuella tekniska problem (inklusive men inte begränsat till maskar och virus) som du kan uppleva med webbplatsen; webbplatsens inkompatibilitet med någon av din utrustning, programvara eller telekommunikationslänkar.

Förutom där det anges på annat håll i villkoren, kommer vi inte att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några direkta, följd- eller oavsiktliga förluster eller skador (inklusive men inte begränsat till förlust av intäkter, förlust av vinst, förlust av förväntade besparingar, bortkastade utgifter, förlust av integritet och förlust av data) eller någon som helst indirekt förlust som uppstår ur eller är relaterad till användningen av vår webbplats.

Harley Street Injectables accepterar inte något som helst ansvar för några som helst rekommendationer från kändisar i pressartiklar eller mediafunktioner som visas på denna webbplats. Alla artiklar har återgivits här som de ursprungligen trycktes och skrevs av originalförlaget. Alla falska påståenden eller rekommendationer är den ursprungliga utgivarens ansvar.

Observera att inget som finns på vare sig Harley Street Injectables webbplats eller andra webbplatser som är länkade till Harley Street Injectables ska betraktas som medicinsk rådgivning. Vänligen kontakta din läkare eller läkare för eventuella medicinska problem och innan du följer några skönhetsråd eller tips som kan finnas på Harley Street Injectables webbplats, partnerwebbplatser eller webbplatslänkar.